การศึกษาเชิงทฤษฎีการดูดซับแก๊สในฝุ่น PM2.5 บนออสเมียมโดป โบรอนไนไตรด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิสรา สิทธิสาร, สุชาดา ศีรษะภูมิ, ณภัทรดา ขันสุวรรณา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จักรพงษ์ น้อยสีภูมิ, เดชนรสิงห์ รัตนพล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์