ค้นหาของดีในข้าวท้องไข่ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นทางเลือกภาคการเกษตรไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จินต์ศุจี อภัยสูงเนิน, กิตติชัย หงษ์โสดา, ธีรุตม์ จอมคำสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณรงค์รัตน์ เมธาคุณวุฒิ, ปิยนุช คะเณมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อค้นหาอัตลักษณ์จากข้าวท้องไข่ โดยการตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของข้าว โดยเน้นที่การตรวจอัตลักษณ์น้ำตาลในข้าวท้องไข่เพื่อนำไปสร้างผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่า ซึ่งในงานวิจัยนี้คาดว่าจะทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบเป็น “ข้าวพองรสหวานธรรมชาติ” ซึ่งเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการความหวานธรรมชาติจากข้าว สามารถเป็นขนมขบเคี้ยว ใส่ในซีเรียล และโรยหน้าตกแต่งขนมเค้กได้