การศึกษาประสิทธิภาพโปรตีนกาวไหมเซริซินที่ออกฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐรดี ไชยชนะ, กาญจนา การะเกด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จักรพงษ์ น้อยสีภูมิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพ ทางผู้จัดทำโครงงานจึงต้องการที่จะศึกษาการต่อต้านสารอนุมูลอิสระโดยเซริซินที่อยู่ในเส้นใยไหม ซึ่งในเซลิซินจะมีสารสำคัญบางชนิดที่ช่วยป้องกันผิวแห้ง ลดการเจริญเติบโตของไวรัส มีสารต้านไวรัส และยังมีกรดอะมิโน 16-18 ชนิด คณะผู้จัดทำโครงงานจึงอยากทราบว่าเซริซินมีฤทธิ์ในการต้านอะนุมูลอิสระหรือไม่ อย่างไร