การศึกษาความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ Escherichia coli โดยเจลว่านหางจระเข้ที่มีส่วนผสมของสารสกัดแทนนินจากเปลือกกล้วยในอัตราส่วนต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ลลิตา จิตวิศรุตกุล, รุ้งสินี สายปัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คุณากร จิตตางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เจลล้างมือหรือผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดมือแบบไม่ต้องล้างน้ำออก มีหลายชนิด เป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะสามารถพกพาไปใช้ได้สะดวก ลดการนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย อย่างไรก็ตามสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยังไม่มีเกณฑ์ควบคุมคุณภาพด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เจลล้างมือที่วางจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด เจลล้างมือมีส่วนประกอบสำคัญ คือ แอลกอฮอล์ (alcohol) ในปริมาณน้อยกว่าร้อยละ 70 จึงต้องมีการเติมสารฆ่าเชื้อลงไปด้วย อย่างไรก็ตามแอลกอฮอล์อาจเป็นสารก่อภูมิแพ้ได้เช่นกัน ดังนั้นการใช้เจลที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์จะเป็นประโยชน์ และสามารถใช้ได้กับคนทุกกลุ่ม ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยพบว่าแทนนินที่สกัดจากพืชมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด รวมทั้ง Escherichia coli ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่พบได้ในลำไส้ของคนและสัตว์ หลายสายพันธุ์ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ทว่าบางสายพันธุ์เมื่อเข้าสู่ร่างกายผ่านการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ อาจก่อให้เกิดอาการปวดท้อง ท้องเสีย หรือมีไข้ ซึ่งอาการจะค่อย ๆ ดีขึ้นและอาจหายเป็นปกติได้เอง แต่ในรายที่มีอาการรุนแรง เช่น อุจจาระมีเลือดปน มีภาวะขาดน้ำ หรือไตวาย ควรรีบไปพบแพทย์ทันที ซึ่งทางคณะผู้จัดทำได้ทำเจลจากว่านหางจระเข้ และผสมเข้ากับสารสกัดที่ได้จากการสกัดสารจากเปลือกกล้วยน้ำว้าดิบ ซึ่งประกอบด้วยสารแทนนิน ในอัตราส่วนต่างๆ และนำมาทดสอบวัดการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli ด้วยวิธี Disc diffusion techniques