การพัฒนาชาใบขนุนผสมซังขนุนที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษณชัย สินพิศาลกิจ, ณัฐธีร์ พงษ์พิทักษ์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัฒนะ รัมมะเอ็ด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้เป็นการนำใบขนุนและซังขนุนมาพัฒนาเป็นชาใบขนุนผสมซังขนุนที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ โดยมีจุดประสงค์ทำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากใบขนุนและซังขนุนเพื่อศึกษาคุณภาพของชาใบขนุนผสมซังขนุน และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับใบขนุนและซังขนุน ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกขนุน โดยนำใบขนุนและซังขนุนมาล้างให้สะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้นนำไปอบด้วยตู้อบลมร้อน แล้วนำมาบด จากนั้นนำไปชงแล้วนำมาศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ แล้วบันทึกผล