การพัฒนารูปทรงเเละวัสดุอิฐป้องกันความร้อนจากเเสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิลักษณ์​ ไวกูณฐ์เวศม์, อิสรานุวัฒน์ สาสาย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปกรณ์ จันทไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศร้อนเเละตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม จะเป็นฤดูร้อนของประเทศไทย โดยเฉพาะในเดือนเมษายนบริเวณประเทศไทยได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์เต็มที่ ทำให้สภาวะอากาศจึงร้อนอบอ้าวอุณหภูมิในบ้านเรือนสูงทำให้ต้องเปิดพัดลม เปิดแอร์ตลอดทั้งวันเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน การสูญเสียทรัพยากรพลังงานในเเต่ละปีทำให้ประเทศไทยเสียเงินในการซื้อพลังงานจากต่างประเทศ

ผู้พัฒนาจึงคิดค้นการพัฒนารูปทรงเเละวัสดุอิฐป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ มีจุดประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อลดอุณหภูมิในบ้านเรือนเเละนำวัสดุเหลือใช้เช่นเส้นใยมะพร้าวเเละเส้นใยบวบป็นเส้นใยที่มีการนำมาผสมใช้เป็นส่วนหนึ่งของวัสดุก่อสร้างแต่ก็ยังมีเส้นใยมะพร้าวเเละเส้นใยบวบบางส่วนที่ถูกเผาทิ้งเป็นผลให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อม จึงแก้ปัญหาโดยปรับเปลี่ยนรูปร่างเเละนำเส้นใยมะพร้าวมาทำเป็นส่วนประกอบของอิฐระบายความร้อนและเพิ่มคุณค่าให้กับขยะและวัสดุเหลือใช้ การพัฒนาเเบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ 1.กันความร้อนของอิฐ 2.การระบายความร้อนของอิฐ

1.การกันความร้อนของอิฐ คือการเอาเส้นใยมะพร้าวเเละเส้นใยบวบซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อนมาผสมลงในอิฐซึ่งสมบัติของเส้นใยมะพร้าวเป็นเส้นใยที่มีปริมาณลิกนินที่เคลือบผิวเส้นใยมากที่สุดในบรรดาเส้นใยพืชทำให้เส้นใยมีความแข็งแรงเเละมีคุณสมบัติในการต้านทานปฏิกิริยาจากจุลินทรีย์ และการกัดกร่อนจากน้ำเค็มได้ดีรวมทั้งเส้นใยบวบมีคุณสมบัติดูดซับเสียงได้ดี ทำให้อิฐมีคุณสมบัติดูดซับเสียง มีน้ำหนักเบาเเละกันความร้อนได้ดีกว่าอิฐทั่วไป

2.การระบายความร้อนของอิฐ คือการปรับเปลี่ยนรูปร่างอิฐทั่วไปที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมพัฒนาโดยทำให้ภายในกรวงกับสร้างโครงสร้างฟันปลาภายในอิฐทำให้อิฐกระจายเเรงได้ดีเมื่อมีสิ่งมากระทบเเละทำให้มีช่องอากาศถายในอิฐทำให้ลดการเก็บความร้อนของอิฐได้ดีขึ้น รวมทั้งสร้างสามเหลี่ยมที่มีมุมยื่นจากตัวอิฐทำมุม 20 องศา กับหน้าอิฐทำให้หน้าอิฐโดนเเสงเเดดเพียงบางส่วนเเละเกิดเงาในส่วนที่โดนบังหน้าอิฐจึงมีอุณภูมิที่ต่างกัน ทำให้ความร้อนเเทนที่จะถ่ายเทเข้าตัวบ้านกลับถ่ายเทออกในส่วนที่เกิดเงาเเทน เป็นการระบายความร้อนย้อนกลับออกภายนอกบ้านเเทน