เครื่องปรุงปลาส้มกึ่งสำเร็จรูป

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นุษบา ไชยเดช, เสาวลักษณ์ พรมทวี, ชณิสา ซื่อดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง, ปาจรีย์ วงศ์ภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การผลิตปลาส้มมีวิธีการคือนำปลามาทำความสะอาดเอาเกล็ดและเครื่องในออกแล้วนำปลามาบั้ง จากนั้นนำไปคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงปลาส้มที่เตรียมไว้หลังจากนั้นก็เก็บใส่ภาชนะเพื่อหมักอย่างน้อย3-4วันจึงสามารถนำมารับประทานหรือจำหน่ายได้ ซึ่งปัญหาที่พบคือปลาส้มมีระยะเวลาในการเก็บได้สั้นเพราะจะทำให้ปลาส้มมีรสชาติเปรี้ยวเกินจนไม่สามารถรับประทานได้ และด้วยทางครอบครัวของผู้วิจัยได้ประกอบอาชีพ ทำผลิตภัณฑ์ปลาส้มจำหน่าย แต่ก็จำหน่ายได้เพียงในเขตพื้นที่ใกล้ๆเท่านั้นและได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการส่งออกเพราะได้มีคนจำนวนมากที่ต้องการรับประทานปลาส้มแต่ไม่สามารถทำได้เองและยังอยู่ไกลจากแหล่งที่มีผลิตภัณฑ์ปลาส้มจำหน่าย หากจะสั่งซื้อก็ไม่สะดวกเพราะมีปัญหาในการจัดส่งปลาส้ม ที่ไม่สามารถเก็บไว้ได้นานเพราะหากยิ่งระยะเวลาการจัดส่งนานรสชาติของปลาส้มก็จะเปลี่ยนไปทำให้ไม่อร่อยและหากจะทำกินเองก็ได้รสชาติที่ไม่ถูกใจ