หลอดไฟอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ประดิพัทธ์ เลือดกุมภา, ทีสีส ควรคง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พีระ บุญฉลาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของโครงงานหลอดไฟอัตโนมัตินี้ เพื่อสร้างความสะดวกสบายกับผู้คนที่เร่งรีบ หรือหลงลืมในการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ที่มักจะลืมปิดไฟก่อนออกจากห้องหรือบ้านเสมอ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายของไฟฟ้าเพิ่มขึ้นได้และมีโอกาสที่ไฟฟ้าลัดวงจรได้ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ เพื่อลดปัญหาจุดนี้ พวกเราจึงได้คิดโครงงานนี้ขึ้นมา แนวทางของโครงงานคือการใช้ตัวตรวจจับเซนเซอร์ Arduino ซึ่งตัวที่เราจะใช้คือ Arduino UNO R3 และ Arduino board Nano 3.0 ซึ่งเป็นตัวตรวจจับสำหรับมือใหม่สามารถทำได้ไม่ยากมาก ซึ่งจะเขียนโปรแกรมลงไปในตัว Arduino และใช้คำสั่งเพื่อให้หลอดไฟเปิด-ปิด โดยอัตโนมัติ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและป้องกันการลัดวงจรของไฟฟ้า