หุ่นยนต์หมุนพัดลมจากระยะไกลโดยควบคุมผ่านมือถือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูเบศ ศรีคุณ, ศิวนาถ เนตรกลาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สกลเกียรติ ขันทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หุ่นยนต์หมุนพัดลมจากระยะไกลโดยใช้มือถือในการควบคุมนี้ผู้จัดทำได้จัดขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานพัดลม

จากการศึกษาและค้นคว้าของผู้จัดทำผู้จัดทำตัดสินใจที่จะใช้ บอร์ด ESP32 เพื่อใช้เป็นแกนกลางหลักในการทำงานควบคุมตัวหุ่นที่ใช้ควบคุมพัดลม เนื่องจากตัวบอร์ดมีราคาถูกและยังมีฟีเจอร์หลายๆอย่างที่สามารถทำได้เป็นอย่างดีดังนั้นนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการใช้งานสำหรับการควบคุม และสำหรับตัวแอปพลิเคชั้นที่ใช้ในการควบคุมจากมือถือพวกเรานั้นได้ตัดสินใจใช้ Flutter Framework ในการเขียนแอปพลิเคชันเนื่องจากว่าตัว Framework ตัวนี้นั้นได้ให้ประสิทธิภาพสูงสุดแล้วเมื่อเทียบกับตัวอื่นและยังสามารถใช้ Cross-Platform ได้ไม่ว่าจะเป็น iOS Android Windows MacOS หรือแม้กระทั้ง Linux

โครงงานหุ่นยนต์หมุนพัดลมจากระยะไกลโดยใช้มือถือในการควบคุม มีจุดมุ่งหมายในการทำงาน โดยการนำตัว ESP32 มาใช้เป็นสมองในการควบคุมหุ่นและได้มีการใช้ Flutter Framework เพื่อใช้ในการเขียนแอปพลิเคชันสำหรับการควบคุมตัวหุ่น โดยเป้าหมายของผู้จัดทำโครงงานนี้คือเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ใช้งานพัดลม