การศึกษาการแยกสารอะโครลีนจากควันที่เกิดจากการปิ้งย่างหมูสามชั้นเพื่อยับยั้งการปลดปล่อยอะโครลีนไปสู่ชั้นบรรยากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภกาญจน์ แจ่มจรัส, เฟื่องลาภ ศรีกอน, กฤตยชญ์ รัตนชมภู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรพัฒน์ ขันใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อะโครลีน เป็นสารพิษที่มีความอันตรายทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต เป็นสารเคมีที่มีปฏิกิริยารุนแรงและระคายเคือง สามารถทำความเสียหายต่อ ผิวหนัง ดวงตา ระบบทางเดินหายใจ และเป็นสารก่อมะเร็งอีกด้วย สามารถพบได้ในควันบุหรี่ หรือแม้แต่ในอาหารปรุงสุก ซึ่งอะโครลีนเกิดจากการไพโรไลซิสของกลีเซอรอล เมื่อกลีเซอรอลได้รับปริมาณความร้อนที่มากพอ จะทำให้เกิดกระบานการไพโรไลซิส มีรายงานผลกระทบของอะโครลีนดังนี้ อะโครลีนสามารถก่อให้เกิดผลที่เป็นพิษได้ภายหลังการสัมผัสทางการหายใจ ทางปาก และทางผิวหนัง สารนี้ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อของเยื่อเมือก ที่ความเข้มข้นสูง ก็สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังได้เช่นกัน ดังนั้น ความเป็นพิษของมันออกแรง ณ จุดที่สัมผัสกับเนื้อเยื่อ อาการ และอาการแสดงที่เกิดจากการสูดดมอะโครลีนในอากาศอาจรวมถึงการระคายเคืองที่จมูก คอและปอด ปอดบวม เลือดออกในปอดและความตาย เนื้อเยื่อจมูกดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายที่อ่อนไหวที่สุดของการสูดดมโดยเริ่มมีอาการของการระคายเคืองที่เห็นได้ชัดเจนเกิดขึ้นในไม่กี่วินาที (0.3 ppm) ความเข้มข้นของอะโครลีนในอากาศที่สูงขึ้น (2–5 ppm) ส่งผลให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงต่อทางเดินหายใจทั้งหมดการได้รับอะโครลีนอาจส่งผลให้เกิดความรู้สึกไม่สบายในทางเดินอาหาร อาเจียน เป็นแผลในกระเพาะอาหารและ/หรือเลือดออก เยื่อบุกระเพาะอาหารดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายที่ละเอียดอ่อนที่สุดสำหรับการเปิดรับปาก(0.75 มก./กก.) ความเข้มข้นที่สูงขึ้นของอะโครลีนที่กินเข้าไปนั้นส่งผลให้รุนแรงขึ้นเป็นหลักผลการระคายเคืองในกระเพาะอาหาร การสัมผัสทางผิวหนังกับไอระเหยหรือของเหลวของอะโครลีนอาจทำให้แสบตา น้ำตาไหล และแดง เป็นแผล หรือเนื้อร้ายของผิวหนัง ดวงตาดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายที่ไวต่อการสัมผัสทางผิวหนังมากที่สุด เนื่องจาก ร้านปิ้งย่างนั้นได้รับความนิยม และมีอยู่อย่างแพร่หลายในประเทศไทย จากข้อมูลข้างต้น ผู้จัดทำได้เล็งเห็นว่าควันที่เกิดจากการปิ้งย่างเนื้อในร้านปิ้งย่างนั้นอาจมีสาร อะโครลีนอยู่ เนื่องจากมีการปิ้งย่างเนื้อซึ่งมีไขมันสัตว์และกลีเซอรอล ด้วยอุณหภูมิที่สูง คณะผู้จัดทำจึงคิดที่จะศึกษาและตรวจสอบว่าควันที่เกิดจากการปิ้งย่างเนื้อมีสารอะโครลีนอยู่หรือไม่ โดยจะทำการนำหมูสามชั้นมาปิ้งย่าง แล้วนำควันมาตรวจสอบว่ามีสารอะโครลีนจริงหรือไม่ จากนั้นจึงหาวิธีการแยกสารอะโครลีนออกจากควัน