แปรงสีฟันลดการสะสมของแบคทีเรีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัทธพล ภู่อาภรณ์, ธรรมทัศน์ ยืนยง, ศิรชัช แซ่ลิ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันวิสา นฤมิตวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การนำสารซิลเวอร์นาโน ที่มีความสามารถในการกำจัดแบคทีเรีย นำมาผสมเข้าสู่ตัวแปรงโดยการนำซิลเวอร์นาโนมาผสมกับโพลิโพรพิลินที่ไม่สามารถก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมี ยืดหยุด รับแรงกระแทกได้ดี เพื่อให้ทั่วตัวแปรงมีสารซิลเวอร์นาโนอยู่และช่วยลดปัญหาการหลุดลอกของซิลเวอร์นาโนด้วย เมื่อเทียบกับการนำซิลเวอร์นาโนมาเคลือบบนตัวแปรง