ไฟแสดงตำแหน่งพลังงานไม่จำกัดจากแผ่นเพียโซอิเล็กทริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แสงภูมิ ธีระกิจไพศาล, ศิวัช สินทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อดิศร เลื่องสกุลไพศาล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ ซึ่งก็จะมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่เลือกวิธีการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง การเดิน หรือการปั่นจักรยาน แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีสถานที่ออกกำลังกายที่เหมาะสมและปลอดภัย ดังนั้นการเลือกเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน บนไหล่ทางตามท้องถนนเป็นทางเลือกอีกวิธีหนึ่งแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะในเวลากลางคืน ทางคณะผู้จัดทำเล็งเห็นถึงปัญหานั้น จึงได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถระบุตำแหน่งของผู้คนบนไหล่ทางโดยใช้แสงไฟบนเส้นแบ่งเลนถนนที่เกิดการพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากการเดิน การวิ่ง หรือปั่นจักรยาน โดยมีหลักการทำงานโดยใช้วัสดุเพียโซอิเล็กทริกซึ่ง สามารถเปลี่ยนพลังงานกลที่ได้จากแรงกดทับให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า