เครื่องอบรองเท้าจากพลังงานความร้อนของหลอดฮาโลเจน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรวิชญ์ ปิ่นทศิริ, ธนภัทร สุวรรณชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัชรพงศ์ พระไว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาเรื่องผ้าไม่เเห้งเเละผ้าชื้นง่ายสามารถพบได้ทั่วไปในประเทศไทยซึ่งเป็นผลทำให้เกิดปัญหาด้านความสะอาดเเละส่งผลต่อสุขภาพเเละความสะอาดทางผู้จัดทำได้เห็นถึงปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับรองเท้าซึ่งเป็นปัญหาที่จะสามารถพบเจอได้บ่อยเช่นเดียวกันทางผู้จัดทำจึงตั้งใจที่จะประดิษฐ์อุปกรณ์ที่จะช่วยให้สามารถทำให้รองเท้าที่เปียกหรือชื้นเเห้งได้เร็วขึ้นเเละมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการตากรองเท้าด้วยการตากเเดด