เจลกำจัดคราบและป้องกันฟันผุจากส่วนผสมของเอนไซม์ปาเปนในยางมะละกอร่วมกับว่านหางจระเข้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิโสม คำตื้อ, ปิยพัชร ด้วงมีเดช, ดาริกา พรหมชนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิตารีย์ ทองเทียนชัย, มนัส สิทธิโชคธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคฟันผุเกิดจากการที่แบคทีเรียรวมตัวกับเศษอาหารและน้ำตาล ทำให้เกิดคราบเหนียว ซึ่งโรคฟันผุเป็นโรคที่กวนใจทุกเพศทุกวัย ฟันที่ผุจะเริ่มจากรูเล็กๆ หากปล่อยไว้ไม่รีบพาไปพบทันตแพทย์เพื่อรับการรักษาก็จะกลายเป็นรอยผุที่ขยายใหญ่ขึ้นและอาจลุกลามไปถึงโพรงประสาทฟัน ทำให้เกิดการอักเสบขึ้น โดยเชื้อจะลุกลามไปที่รากฟัน เกิดหนอง ส่งผลเสียต่ออวัยวะสำคัญข้างเคียง ไม่ว่าจะเป็น ตา โพรงไซนัส และยังสามารถแพร่กระจายเข้ากระแสเลือดไปตามอวัยวะต่างๆได้ รวมถึงส่งผลเสียต่อโรคหัวใจได้ด้วย ทางคณะผู้จัดทำจึงวางแผนที่จะทำเจลกำจัดคราบและป้องกันฟันผุจากส่วนผสมของเอนไซม์ปาเปนในยางมะละกอร่วมกับว่านหางจระเข้ โดยจะทำการสกัดยางมะละกอด้วยอะซีโตน และเอทิลแอลกอฮอล์ จนได้สารสกัดหยาบพบว่าได้สารสกัด 1 กรัม ต่อยางมะละกอ 8 กรัม จากนั้นเก็บตัวอย่างเชื้อและศึกษาชนิดของ Streptococcus mutants จากน้ำลายเพื่อใช้ตรวจสอบ ศึกษาและเตรียมเจลโดยใช้ว่านหางจระเข้และปาเปนในยางมะละกอ และนำว่านหางจระเข้ตรวจสอบฤทธิ์ของสารสกัดที่ได้จากยางมะละกอในการต่อต้านเชื้อ Streptococcus mutans โดยวิธี disc diffusionและวิธี time-Kill Study ศึกษาประสิทธิภาพของเจลว่านหางจระเข้ที่มาผสมสารสกัดในความเข้มข้นที่ต่างกัน และฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ Streptococcus mutans และทดสอบประสิทธิภาพการขจัดคราบบนเคลือบฟันของเจลผสม