วัสดุดูดซับก๊าซพิษในชุมชนโดยใช้ผงถ่านเหลือใช้จากปลายไผ่กิมซุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันธิญา ดวงแสนจันทร์, พัชริตา เดชชยาทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากประเทศไทยในปัจจุบันมีการใช้รถเป็นพาหนะในการเดินทางเป็นจำนวนมาก ซึ่งรถแต่ละคันมีการปล่อยควันที่มีสารพิษออกมาจากท่อไอเสียในปริมาณมาก โดยควันที่ออกมาจากท่อไอเสียรถนั้นมีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ ควันดำของไฮโดรคาร์บอน คาร์บอนไดออกไซด์ ไนตริกออกไซด์ไนโตรเจนออกไซด์ พวกอัลดิไฮด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ ไนโตรเจน และสารตะกั่วสารเหล่านี้เมื่อสูดเข้าไปก็จะทำให้เกิดการไอ จาม แสบจมูก และถ้าเราได้รับควันเป็นจำนวนมากทุกๆวันเป็นเวลานานก็จะทำให้รู้สึกปวดศีรษะ มีปัญหาในระบบทางเดินหายใจจนไปถึงโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งควันที่ออกมาจากท่อไอเสียของรถนั้นส่งผลต่อสุขภาพของคนเราแล้วยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ เช่นเกิดมลพิษในอากาศมลพิษทางน้ำ

ผู้จัดทำจึงคิดหาวิธีที่จะช่วยลดควันพิษจากท่อไอเสียรถในการใช้สำลี ทิชชูและผงถ่านอัดในการดูดซับความจากท่อไอเสียรถเพื่อที่จะลดมลพิษจากควันที่ออกมาจากท่อไอเสียของรถซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมและมลพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ