ผลิตภัณฑ์ครีมจากลูกน้ำนมรักษาอาการผิวหนังอักเสบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แพรไหม งามล้วน, สุประวีณ์ พวงลัดดา, พิมชญา สมคะเน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราพร คำภา, กิตติมา ธีรสรเดช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลูกน้ำนม (อังกฤษ: Cainito; ชื่อวิทยาศาสตร์: Chrysophyllumcainito) จัดอยู่ในวงศ์ Sapotaceae โดยลูกน้ำนมเป็นไม้ยืนต้น ใบเดี่ยว ยาวรี หน้าใบเป็นเขียวเข้ม หลังใบเป็นสีแดงออกดอกเป็นช่อ มีกลิ่นหอม ผลทรงกลม มีทั้งพันธุ์สีเขียว พันธุ์สีเหลืองและพันธุ์สีม่วง พันธุ์ที่พบส่วนมากคือพันธุ์สีม่วง เปลือกจะมีสีม่วง เนื้อสีขาวอมม่วง เมล็ดสีน้ำตาลอ่อน กินเป็นผลไม้สด เนื้อสุกจากผลมีรสหวานมีกลิ่นหอมคล้ายแอปเปิ้ล มีรสสัมผัสคล้ายละมุด ในประเทศไทยจึงเรียกอีกชื่อว่า “แอปเปิ้ลละมุด” แต่เนื่องจากลูกน้ำนมเป็นผลไม้พื้นเมืองที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัก จึงทำให้มีต้นลูกน้ำนมในปริมาณที่ค่อนข้างน้อย

จากการศึกษาพบว่าลูกน้ำนมเป็นพืชที่มีสารโพลีฟีนอลิค ซึ่งเป็นที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรีย และมีประโยชน์หลายประการ เช่น มีส่วนช่วยป้องกันมะเร็ง ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง เนื่องจากช่วยลดโคเลสเตอรอลชนิดแอลดีแอลและไตรกลีเซอไรด์และช่วยเพิ่มระดับโคเลสเตอรอลชนิดเอชดีแอล ลดความดันโลหิต

ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันมีฝุ่นละอองมากมาย อาจทำให้ผิวหนังเกิดอักเสบเป็นผื่น โดยผื่นที่เกิดขึ้นอาจทำให้รู้สึกแสบร้อน ปวดแสบ คัน หรือเกิดแผลพุพองได้ ทางผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะนำลูกน้ำนมมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ครีมสำหรับทาเพื่อช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการอักเสบ จากการศึกษาพบว่าแบคทีเรีย Staphylococcus aureus เป็นแบคทีเรียส่วนใหญ่ที่ก่อให้อาการระคายเคืองผิวหนัง

ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสารโพลีฟีนอลิคในลูกน้ำนม โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 สกัดสารโพลีฟีนอลิคจากลูกน้ำนมด้วยตัวทำละลายเมทานอล ตอนที่ 2 นำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ครีมทาผิวจากลูกน้ำนม และตอนที่ 3 ศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของครีมทาผิวจากลูกน้ำนมกับแบคทีเรียสายพันธุ์ Staphylococcus aureus.