การพัฒนาสารต้านอนุมูลอิสระ Lipoic acid-nanoparticle เพื่อยับยั้งเซลล์มะเร็งลำไส้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีร์ธร อวิหิงสานนท์, ภวัต โหรวิชิต, ธนกร ฐานิวัฒนานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรณ ปิยะบุญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคมะเร็งลำไส้เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของคนไทย แต่ในการรักษาโรคมะเร็งลำไส้นิยมวิธีการเคมีบำบัดซึ่งจะทำให้มีผลข้างเคียงกับผู้ป่วย จึงพัฒนาการรักษาแบบกำหนดเป้าหมายเฉพาะเซลล์มะเร็งด้วยการติดยารักษามะเร็งกับอนุภาคนาโนที่ออกแบบเพื่อเป็นตัวพาในระบบการจัดส่ง สาร Lipoic acid มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้เกิดการ apoptosis ของเซลล์มะเร็ง ในการทดลองสังเคราะห์อนุภาคนาโนที่สังเคราะห์และปรับแต่ง Calcium citrate และ Calcium carbonate มาเป็น Lipoic acid-nanoparticle หลังจากนั้นทดสอบ Lipoic acid-nanoparticle ที่สังเคราะห์กับเซลล์มะเร็งลำไส้ colon cancer HCT 116 และเซลล์ผนังลำไส้ colon epithelium CRL 1790 ถ้า Lipoic acid-nanoparticle มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของโรคมะเร็งลำไส้ ดังนั้นจะสามารถพัฒนา Lipoic acid-nanoparticle กับยารักษามะเร็งเพื่อพัฒนาการรักษาแบบกำหนดเป้าหมายเฉพาะเซลล์มะเร็งลำไส้