การดึงน้ำจากอากาศ​ เพื่อทดแทนน้ำที่หายากและขาดแคลน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นางสาวศิลาลักษ์ จิระสุข, วรินทร คนซื่ิอ, พรรณี บุญเหลือ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เราจะนำสิ่งที่อยู่ๆรอบตัวเรา​ ที่ไม่สามารถมองเห็น​ คือไอน้ำ มาควบแน่นให้อยู่ในรูปหยดน้ำเพื่อนำมาใช้ประโยชน์