รถเข็นยกของขึ้นท้ายกระบะด้วยระบบรอก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณฐพงศ์ เพชรเรือนทอง, ชยางกูร นาคฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อดิศร เลื่องสกุลไพศาล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีสินค้าที่มีน้ำหนักมาก ทำให้การขนย้ายขึ้นท้ายกระบะมีความลำบากไม่คล่องตัว และหากเราทุกคนยกของหนัก หรือใช้ร่างกายมากจนเกินไปจะส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว อาจทำให้เพิ่มค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวทำให้ค่าใช่จ่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นไม่ใช่น้อย และหากต้องการยกของที่หนักเกินที่ร่างกายคนเราจะยกไหวขึ้นท้ายรถกระบะนั้นมีอยู่หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการใช้รถโฟล์คลิฟท์ซึ่งมีความสามารถในการขนย้ายรวดเร็วก็แต่ต้องใช้งบมากในการซื้อที่มากเกินความจำเป็นของใครหลายๆคน

ทางคณะผู้จัดจึงได้คิดค้นรถเข็นระบบรอกที่ใช้ขึ้นมา เพื่อรองรับคนที่ต้องการขนย้ายสินค้า หรือวัสดุที่หนักต่างๆขึ้นท้ายกระบะได้สะดวกในงบที่ไม่มากเกินไป โดยจะเป็นรถเข็น4ล้อ ที่มีระบบรอกคอยยกของหนักๆขึ้นท้ายกระบะ ทำให้มีความสะดวกในการขนย้ายสิ่งของมากยิ่งขึ้น