รองเท้าสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กาญจนธัช ใจเกลี้ยง, เจษฎากร ทวนชีพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงานหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อสมองซึ่งมักพบมากในผู้สูงอายุ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าเมื่อปี ๒๕๕๘ ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ มีประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ คน เเละคาดจะเพิ่มขึ้นเป็น ๑.๑ ล้านคน ในประเทศไทย โดยโรคนี้พบร้อยละ ๖๐-๗๐ แสดงว่าทุกๆ ๖๘ วินาที จะมีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นหนึ่งรายในโลก เเละทั่วโลกจะมีผู้ป่วยกว่า ๕๐ ล้านราย ซึ่งโรคอัลไซเมอร์จะทำให้ความทรงจำของผู้ป่วยถดถอยลง ซึ่งจะเกิดปัญหาตามมามากมาย เช่น การหลงลืมการทำกิจวัตรประจำวัน การทำสิ่งต่างๆ ซ้ำๆ ไปมา เเละหนึ่งในปัญหาหลัก ที่สำคัญคือการเดินออกจากบ้านโดยไม่รู้จุดหมาย ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตราย ต่อผู้ป่วยเเละเกิดความวุ่นวายต่อการตามหาของญาติผู้ป่วยได้ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเเสดงถึงข้อมูลเชิงสถิติว่าผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งเดินออกจากบ้านจะมีการใส่รองเท้าทุกครั้ง ดังนั้น นวัตกรรมรองเท้าสำหรับผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ สามารถช่วยให้การตามหาผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเดินออกจากบริเวณที่เรากำหนดไว้ได้ง่ายเเละสะดวกยิ่งขึ้น โดยอาศัยฟังก์ชันต่างๆในรองเท้า ซึ่งเชื่อมต่อกับเเอพพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของญาติผู้ป่วย