เกมการศึกษา “เกมผจญภัยแก้ปริศนาพีทาโกรัส”

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนกนันท์ กัณหกุล, ปุณณวิช เข็มจันทร์, กฤตภาส ไพรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ บุญชลาลัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้จัดทำโครงงานได้จัดทำโครงงานเกี่ยวกับเกมการศึกษาโดยมีเนื่อหาในเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสเพื่อทำให้มีความเข้าในในเนื้องหาของระดับชั้น ม.2 มากขึ้น ซึ้งมีเนื้อเรื่องเป็นการผจญภัยของเด็กผู้หญิงที่หลงเขาไปในโลกแห่งเกมโดยมีเนื้อเรื่อง ฉาก คำถามหรือปริศนาต่างๆสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ่งที่พบเหตุ เป็นต้น