เกม เหลือเพียง 5 วัน โดยโปรแกรม RPGmaker VX Ace

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัณณทัต คิ้วฮก, ชุติวัต เกิดล่อง, อธิป สุจริตกุลธร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนก ถนอมผล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกม five day left นี้มีจุดประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโปรแกรมเกมเกี่ยวกับความบันเทิง ซึ่งเกี่ยวกับการสืบสวนคดีของนักสืบคนหนึ่ง โดยนำเสนอในรูปแบบ เกมสองมิติมุมมองแนวทแยงข้าง แนว puzzle พัฒนามาจากโปรแกรม RPGmaker VX Ace และนำมาผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ของผู้จัดทำ โดยมีตัวละครนักสืบควบคุมโดยผู้เล่น และผู้เล่นต้องพาตัวนักสืบไขคดีปริศนาต่างๆและมี npc ต่างๆตามแผนที่ คอยให้ข้อมูลและบทสนทนาต่างๆที่ช่วยในการไขคดี โดยตัวละครทั้งหมดเป็นตัวละครแบบ สองมิติทั้งหมด ซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแตกต่างกันออกไป เช่นพบศพบริเวณแม่น้ำ npcที่สอบสวนแล้วพบว่าอยู่บริเวณนั้นตอนเกิดคดีจึงทำให้ npc นั้นมีความน่าสงสัยโดยจะมี mode ของการเล่นเกม 1 mode คือ Story mode หรือโหมดเนื้อเรื่อง เนื้อเรื่องของเกมเกี่ยวกับนักสืบคนหนึ่งในเมืองเล็กๆ และมีฆาตกรส่งสารถึงเราว่าต้องจับฆาตกรให้ได้ในเวลาห้าวัน ระหว่างนั้นจะเกิดการฆาตกรรมขึ้นทุกวันโดยในแต่ละวันผู้เล่นต้องหาเบาะแสคุยกับ npc เพื่อหาข้อมูลและในแต่ละวันจะมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นซึ่งช่วยบอกเบาะแสให้กับผู้เล่นหากผู้เล่นสามารถจับฆาตกรได้ถูกคน ก็จะชนะและได้ฉากจบ แต่หากผู้เล่นจับผิดคนจะต้องโหลดเซพหรือเริ่มเกมใหม่