เซนเซอร์ตรวจจับท่านั่งเพื่อลดปัญหาภาวะออฟฟิศซินโดรม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เรข์ณพัศ สุวรรณปริสุทธิ์, เมย์ฐิตา ศรีหลิ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรจน์ คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ออฟฟิศซินโดรม หรือชื่อทางการแพทย์คือ กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด มีสาเหตุเกิดจากการใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบและปวดเมื่อยตามอวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณ คอ หลัง ไหล่ บ่า แขน หรือข้อมือ อาการปวดอาจลุกลามจนกลายเป็นอาการปวดเรื้อรัง โดยอาการดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะพบได้มากขึ้นในกลุ่มคนวัยเรียนจนไปถึงวัยทำงานที่ต้องทำงานในท่านั่งซึ่งค้างอยู่ท่าเดิมเป็นเวลานาน แต่การนั่งในท่าทางที่ถูกต้องจะสามารถลดการใช้งานของกล้ามเนื้อมัดต่างๆและสามารถลดโอกาสในการเกิดออฟฟิศซินโดรมได้

การตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ หรือ EMG (Electromyography) คือเทคโนโลยีที่ใช้กระแสไฟฟ้าในการวัดตอบสนองต่อการกระตุ้นของกล้ามเนื้อเพื่อช่วยตรวจหาความผิดปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ หมายถึง ระดับความตึงตัวของกล้ามเนื้อที่เกิดจากการกระตุ้น กล้ามเนื้อประกอบไปด้วยเส้นใยกล้ามเนื้อที่มีลักษณะเหมือนเส้นด้ายจานวนหลายล้านเส้น เมื่อเส้นใยกล้ามเนื้อเกิดอาการเกร็งนั้น เกิดจากการกระทำของเซลล์ประสาททางกลไก (Motor neuron) ที่ส่งกระแสประสาทไปยังเส้นใยกล้ามเนื้อนั้น ๆ การกระตุ้นที่เกิดขึ้นที่กล้ามเนื้อจะถูกกระตุ้นจนกระทั้งเกิดการตอบสนองทั้งหมด หรืออาจจะเพียงบางส่วนของกล้ามเนื้อ รวมเข้าด้วยกันเพื่อทาให้เกิดการตอบสนองของกล้ามเนื้อทั้งชิ้น สัญญาณอีเอ็มจีจะครอบคลุมความถี่ที่ประมาณ 2-10,000 เฮิรตซ์ (Hertz)

ซึ่งในที่นี้ผู้จัดทำได้เล็งเห็นว่าเทคโนโลยี EMG นี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อรับข้อมูลการตอบสนองการกระตุ้นของกล้ามเนื้อเพื่อนำไปปรับเปลี่ยนท่านั่งให้เหมาะสม ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้เข้ารับการทดสอบในระยะยาวและจะสามารถลดโอกาสในการเกิดโอกาสออฟฟิศซินโดรมได้