เจลล้างมือจากสมุนไพรฟ้าทลายโจร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกโชติ สกุลคู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบัน เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาเชื้อโรคได้เลย เราต้องเดินทางไปมาในสังคมส่วนรวมอย่างเป็นประจำ ทำให้โอกาสติดเชื้อโรคหรือล้มป่วยจึงมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงมีมาตรการป้องกันเชื้อโรคหลายๆด้าน ด้านหนึ่งคือ เจลล้างมือ เจลล้างมือมีประโยชน์อย่างมาก แต่บางคนไม่ชอบใช้เจลเพราะมีกลิ่นแอลกอฮอล์ ทางคณะผู้จัดทำได้เล้งเห็นปัญหานี้จึงได้จัดทำเจลล้างมือจากสมุนไพรฟ้าทลายโจรขึ้นมา