ยาไล่แมลงจากผักหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ตุลยดา มินนะนัน, เมธาพร โตผลวิเศษ, วรรณภา บรรจงสัตย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อธิคุณ จันทโยธี, รมณธรณ์ นาเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบัน ในการทำการเกษตรมีปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชมากมาย เช่น แมลง หนอน เป็นต้น จึงทำให้คนส่วนใหญ่ใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช ซึ่งอาจทำให้สารเคมีตกค้างในพืช เพื่อความปลอดภัยทั้งกับผู้บริโภคและเกษตรกรเอง

ผู้พัฒนาจึงได้คิดค้นยาไล่แมลงด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินั้นก็คือผักหวาน เนื่องจากทางผู้พัฒนาได้เล็งเห็นผักหวานซึ่งไม่มีแมลง หนอนหรือศัตรูพืชอื่นๆมากัดกินหรือทำลายพืช ปลอดภัยทั้งพืชและเกษตรกร ด้วยเหตุนี้จึงคิดทำสารสกัดนี้มาใช้ในการทำการเกษตรแทนสารเคมีที่ใช้กันในปัจจุบัน ผักหหวานเป็นผักที่มนุษย์รับประทานได้ ผู้พัฒนาจึงได้ไอเดียว่าถ้าเกิดนำผักหวานมาสกัดหรือนำมาทำเป็นกรรมวิธีแทนยาฆ่าแมลง จะส่งผลดีต่อผู้บริโภคและเกษตรกรด้วย ยาไล่แมลงจากผักหวานนี้ทางผู้พัฒนาคาดว่าจะมีผลลัพธืที่ดีกว่ายาฆ่าแมลงที่เราใช้กันในปัจจุบัน ซึ่งยาไล่แมลงของทางผู้พัฒนานั้นจะไม่ได้ฆ่าแมลงโดยตรง ทางผู้พัฒนาจะไม่ฆ่าแมลงเพราะแมลงบางชนิดมีประโยชน์ต่อพืช