ศึกษาการเรืองแสงของลายนิ้วมือด้วยสารสกัดแคโรทีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรภฤศ จีรภาพงศ์, ปิยจารีย์ ตู้ประดับ, ชนิสรา กลิ่นเถื่อน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาริษา ศรีดวงใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลายนิ้วมือเป็นหนึ่งในหลักฐานที่สำคัญทางนิติวิทยาศาสตร์ โดยในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีถึงวิธีการต่างๆที่นิยมนำมาตรวจหาลายนิ้วมือ คือวิธีการปัดฝุ่นผง วิธีรมควัน (Super glue), วิธีทางเคมี (Perma Blue), การใช้น้ำยานินไฮดริน เป็นต้น ซึ่งวิธีการเหล่านี้ทำให้สามารถตรวจหาลายนิ้วมือได้แต่ไม่สามารถทำให้เห็นลายนิ้วมือในที่มืดได้ เหตุการณ์อาชญากรรมที่เกิดในตอนกลางคืนควรที่จะเก็บลายนิ้วมือขณะนั้นเลย เพราะลายนิ้วมือจะไม่ชัดเจน โครงงานนี้จึงทำการศึกษาการเรืองแสงของลายนิ้วมือด้วยสารสกัดแคโรทีนที่ได้จากคะน้าที่สกัดด้วยเอทานอล 90% เพื่อทดสอบลายนิ้วมือในที่มืดได้ โดยทดสอบกับรอยลายนิ้วมือของ นายกรภฤศ จีรภาพงศ์ บนพื้นผิวที่ไม่มีรูพรุน เช่น กระจก พบว่าสารสกัดแคโรทีนสามารถตรวจหาลายนิ้วมือและเรืองแสงได้ ดังนั้นวิธีนี้เป็นวิธีทางเลือกหนึ่งที่มีความสามารถในการตรวจหาลายนิ้วมือบนพื้นผิวที่ไม่มีรูพรุนได้