ทุ่นดูดซับและเตือนภัยน้ำมันรั่วจากวัสดุธรรมชาติเป็นตัวดูดซับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ยมลพร ชูสุวรรณ์, พรรณวษา ศรีทองช่วย, นพปฎลธร ปาละวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกพร สังขรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ พืช และสัตว์ นอกจากนั้นน้ำยัง มีคุณสมบัติที่จำเป็นต่อชีวิตอีกมากจนนับไม่ถ้วน โลกของเราประกอบขึ้นด้วยพื้นดินและพื้นน้ำ โดยแบ่งออกเป็นส่วนที่เป็นผืนน้ำประมาณ 3 ส่วนและส่วนที่เป็นพื้นดิน 1 ส่วนดังนั้นน้ำจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งกับชีวิตของคนหากจะบอกว่าน้ำเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยก็ว่าได้ ดังนั้นหากเราเจอแหล่งน้ำสกปรกมีสิ่งแปลกปลอมในน้ำแล้วแก้ไขไม่ทันก็จะส่งผลกระทบต่างๆอาทิ น้ำเน่าเสีย สัตว์น้ำลดลง เป็นต้น ในปัจจุบัน ปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ทะเลหรือแหล่งน้ำซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล และวัสดุที่ใช้ในการดูดซับในปัจจุบันมีราคาสูง กลุ่มของพวกเราจึงสนใจที่จะศึกษาวัสดุที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันและมีต้นทุนต่ำ ซึ่งกลุ่มของพวกเราเล็งเห็นว่าเปลือกกล้วยเป็นวัสดุเหลือใช้ที่สามารถดูดซับและย่อยสลายได้อีกทั้งยังเป็นวัสดุที่สามารถหาได้ง่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันสูง ต้นทุนต่ำ ในการกำจัดคราบน้ำมันที่เกิดจากการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่แม่น้ำและทะเล และยังพัฒนาให้เป็นเครื่องดูดซับน้ำมันที่สามารถส่งสัญญาณเตือนหากเกิดการรั่วของน้ำมันมายังเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมการรับมือได้อย่างทันท่วงที