หุ่นยนต์เฝ้าบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อารียา เครืออุ่นเรือน, กชกร กรมดารา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล หงทะนี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อรักษาความปลอดภัยที่บ้านไม่ให้คนแปลกหน้าเข้ามาหรือโจรเข้าบ้านเวลาที่เจ้าของบ้านไม่อยู่จะได้รู้สึกปลอดภัยตลอด24ชม.