อุปกรณ์ตรวจจับเเก็สรั่ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุริศรา มณีอินทร์, ชลธิชา โกพล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร สุขมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับการรั่วของแก๊สภายในบ้านคุณและสามารถเตือนบอกได้ว่าในบ้านมีการรั่วของแก๊สหรือไม่เพื่อให้คุณและผู้ที่อยู่ระแวกเดียวกันเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตประจำวันมากขึ้นและเรายังสามารถพัฒนาให้ตัวเซ็นเซอร์นี้มีระบบที่ทันสมัยขึ้นได้อีกด้วย