เครื่องดักจับอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิพัฒพงศ์ คันทอง, กุณฑลี สีหานู, ศศิกานต์ เพ็ชร์กระ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิตาภา กรัณย์ยศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเรามักจะประสบปัญหากับระบบทางเดินหายใจ​ เพราะความหลากหลายของมลภาวะทางอากาศที่เข้ามาทางระบบทางเดินหายใจ​ โดนเฉพาะฝุ่นละอองในอากาศ​ที่ฟุ้งกระจายอยู่ไปทั่ว

ดั้งนั้นพวกเราจึงได้คิดค้นครื่องตรวจ​วัด​ ดักจับฝุ่นละอองขี้นมา​ เพื่อที่จะลดปริมาณข​อ​งฝุ่น