การศึกษาประสิทธิภาพของแชมพูงาขี้ม้อนอัญชันและว่านหางจระเข้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชาธร มณีเกษมสุข, ชุติกาญจน์ เลิศอนันต์ชัยกุล, สุภาสินี มีชำนาญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริชญา อินทรพรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของแชมพูงาขี้ม้อนอัญชันและว่านหางจระเข้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการขจัดสิ่งสกปรก และให้ความชุ่มชื้นของแชมพูงาขี้ม้อนอัญชันและว่านหางจระเข้มีวิธีการดำเนินการ โดยการเตรียมพืชคือ นำเมล็ดงาขี้ม้อนมาสกัดระบบไฮโดรลิกโดยการบีบจากผ้าขาวบาง, นำว่านหางจระเข้มาปอกเปลือกแล้วล้างเอายางเหลืองอก ต้มแล้วนำมากรองเอาแค่น้ำ, นำดอกอัญชันสดมาล้างให้สะอาดแล้วคั้น วิธีการทำแชมพูคือ ใส่หัวแชมพู ผงฟองและลาโลลีนตามด้วยสารสกัดดอกอัญชันว่านหางจระเข้และงาขี้ม้อนลงไปผสมกันตามลำดับแล้วคนให้เข้ากัน จะได้เป็นแชมพู การทดสอบประสิทธิภาพในการขจัดสิ่งสกปรก ทดสอบโดยนำไอโอดีนผสมแป้งและน้ำมันพืชแทนฝุ่มละอองและความมันบนหนังศีรษะแล้วทาให้ทั่วช้อนพลาสติก, เตรียมแชมพูผสมน้ำแล้วนำช้อนจุ่มลงไป จากนั้นบันทึกจำนวนครั้งที่จุ่มจนสิ่งสกปรกหลุดออก การให้ความชุ่มชื้นทดสอบโดยใช้ใบชบาแห้งมาชั่น้ำหนักแล้วทาแชมพูลงไป จากนั้นล้างออกแล้วตากให้แห้งและนำมาชั่งน้ำหนักอีกครั้งเพื่อเปรียบเทียบการได้รับน้ำของใบชบา