การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นกรองหน้ากากอนามัยที่ผ่านการเคลือบน้ำมันหอมระเหยจากกานพลู ขิง พริกไทยดำ และสะระแหน่ ในการบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชามญช์ุ ตั้งสุขศิริจิตร, ภูเบศ กิตติปิยกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนาภรณ์ เบ็ญมาศ, วรางคณา ธุภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์