การสกัดเพคตินจากเปลือกส้มโอเพื่อนำไปใช้แทนเจลาตินในการทำแผ่นแปะห้ามเลือด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรมน หมื่นคลิ้ง, ภัทรพร เทียนเงิน, มนต์สรารี จิระสกุลไทย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธิวิชญ์ พงษ์ธนาวิสิฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ส้มโอเป็นผลไม้ที่มีการผลิตและจำหน่ายอยู่มากมาย ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปและเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม จึงทำให้มีการบริโภคส้มโอในจำนวนมากส่งผลให้มีปริมาณเปลือกส้มโอมากตามไปด้วย งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเปลือกส้มโอที่มีอยู่มากในจังหวัดนครปฐม นำมาเพื่อสกัดเอาเพคตินจากส่วนที่เป็นเปลือกสีขาวซึ่งที่มีคุณสมบัติคล้ายกับเจลลาติน โดยการนำไปหั่นและปั่นให้ละเอียดปริมาณ 500 กรัม ต่อน้ำเปล่า 1 ลิตร และกรดซิตริก 2 ช้อนโต๊ะ ผสมให้เข้ากันและทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง จากนั้นนำมาต้มให้เดือดโดยใช้เวลา 20 นาที แล้วกรองด้วยผ้าขาวบาง จากนั้นนำไปตรวจสอบโดยนำสารสกัดที่ได้เทลงในเอทิลแอลกอฮอล์ 95% ในอัตราส่วน 1:4 จะได้เจลที่ตกตะกอนคือ Pomelo Pectin แล้วจะนำไปต่อยอดเป็นแผ่นแปะห้ามเลือด เพราะเพคตินมีคุณสมบัติช่วยป้องกันอาการเลือดไหลไม่หยุดโดยเพคตินช่วยทำให้แคลเซียมในเลือดตกตะกอน โดยจะนำเพคตินมาละลายในน้ำหยวกกล้วย แล้วนำไปผ่านกระบวนการ Pasteurization ขึ้นแผ่นบนผ้าขาวบางที่ฆ่าเชื้อแล้ว และเก็บในตู้เย็น อุณหภูมิ -4 องศาเซลเซียส จะได้แผ่นเจลห้ามเลือดที่มีความหนา 0.2 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร ที่พร้อมนำไปใช้งานได้จริง ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยกระบวนการ pasteurized วิธีการตรวจสอบนำแผ่นแปะห้ามเลือดใส่ไว้ในจานเพาะเชื้อ แล้วนำเลือดมาหยดลงในบริเวณแผ่นแปะห้ามเลือด แล้วสังเกตการตกตะกอนของเลือด