ผงเซริซีนจากน้ำต้มไหม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวันย์ ปัญญาบุญ, นารีทิพย์ พรหมบุตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรตีนเซรีซีนจากรังไหมได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เช่น สบู่ โลชั่น ครีมบำรุงหลากหลายยี่ห้อ เนื่องจากมีโครงสร้างคล้ายกับโปรตีนในร่างกายมนุษย์ ทำให้สามารถดูดซึมไปใช้ได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เซรีซีนมีอนุภาคขนาดเล็กมากจึงสามารถซึมซับเข้าสู่ผิวหนังได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังช่วยเพิ่มสารอาหารให้แก่เซลล์ที่สร้างคอลลาเจนและอีลาสตินทำให้ผิวเต่งตึงและมีความยืดหยุ่น ช่วยลดปริมาณสารพิษที่ตกค้างในเซลล์ทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรง ช่วยลดการอักเสบของเซลล์และลดการแพร่ของเชื้อโรคทำให้แผลบนผิวหนังหายเร็วขึ้น และมีสารที่มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ

โปรตีนเซรีซีนสามารถละลายได้ดีเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ผู้พัฒนาเล็งเห็นคุณประโยชน์ของโปรตีนเซรีซีนดังที่ได้กล่าวมานี้ จึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับการสกัดโปรตีนเซรีซีนในกระบวนการผลิตผ้าไหม จากการศึกษากระบวนการทอผ้าไหมพบว่าในขั้นตอนการเตรียมเส้นไหม ซึ่งมีการสาวไหม ภายหลังการสาวไหมโดยนำรังไหมไปต้มด้วยความร้อนเพื่อดึงเส้นไหมออกมา จะมีโปรตีนเซรีซีนจากเส้นไหมละลายในน้ำต้มไหมเป็นจำนวนมากที่ถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ ด้วยเหตุนี้พวกเราจึงมีแนวคิดในการตกตะกอนโปรตีนเซรีซีนจากน้ำต้มไหม และสืบเนื่องด้วยว่าพวกเรามีความผูกพันธ์จากการอาศัยและเติบโตในชุมชนที่มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาตั้งแต่ยังเล็ก จึงอยากจะนำโปรตีนเซรีซีนเหล่านี้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง ซึ่งหวังว่าแนวคิดนี้จะมีส่วนช่วยและเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าน้ำต้มไหมผู้ถูกลืมให้มีประโยชน์และนำไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ทอผ้าไหมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสืบไป