หน้ากากอนามัยเปลี่ยนสีเมื่อสัมผัสกับสารคัดหลั่ง โดยใช้คุณสมบัติอินดิเคเตอร์ของสารสกัดจากดอกอัญชันและคุณสมบัติการดูดความชื้นของซิลิกาเจล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนากร ธัชศฤงคารสกุล, คณิศร สังข์คอน, วรภวิศย์ เปลี่ยนปราณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิตารีย์ ทองเทียนชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กลุ่มโครงงานประดิษฐ์หน้ากากอนามัยที่เพิ่มคุณสมบัติการเปลี่ยนสีเมื่อสัมผัสกับสารคัดหลั่งและความชื้นเพื่อเป็นการเตือนผู้ใช้ถึงปริมาณสารคัดหลั่งที่สะสมอยู่และยังเป็นการบอกผู้ใช้ให้เปลี่ยนหน้ากากอนามัยโดยใช้สารสกัดจากดอกอัญชันและซิลิกาเจลมาทำเป็นเส้นใยหน้ากากอนามัยเนื่องจากเป็นสารที่สามารถเปลี่ยนสีได้เมื่อสารได้สัมผัสกับสารคัดหลั่งและนำซิลิกาเจลแบบไม่มีสารพิษเคลือบแผ่นกรองแมสก์ เนื่องจากเป็นสารที่สามารถเปลี่ยนสีได้เมื่อสารได้สัมผัสกับความชื้นถ้ามีการเปลี่ยนสีที่กระจายบนหน้ากากอนามัยมากขึ้นและแผ่นกรองเปลี่ยนสีหมายถึงมีสารคัดหลั่งอยู่ในหน้ากากอนามัยมากเกินไปควรจะเปลี่ยนหน้ากากอนามัย