หน้ากากอนามัยเส้นใยธรรมชาติยับยั้งการเจรญิเติบโตของแบคทีเรีย ด้วยสารสกัดจากรังผึ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุริน เขียวชะอุ่ม, ณิชาพัฒน์ กิตติพันธุ์โสภณ, ธนากร สารธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะนุช เขียวอร่าม, สุชญา ศรีอุดม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โดยปกติแล้วผู้คนส่วนมากมักมองเห็นความสําคัญและคุณค่าของผึ้งเพียงไม่กี่เรื่อง เช่น การเกษตร (ผสมเกสร) การนําน้ําหวานมารับประทาน การนํามาทําเป็นเครื่องสําอาง การนําเหล็กในมาใช้ในด้านการแพทย์ หรือประโยชน์อื่น ๆ ที่พบเห็นทั่วไปในชีวิตประจําวัน โดยสิ่งเหล่านี้มักจะนําน้ําผึ้ง หรือตัวผึ้งมาใช้เป็นส่วนใหญ่ แต่สิ่งที่หลาย ๆ คนมองข้ามไป คือ รังผึ้ง เพราะนอกจากรังผึ้งจะมีโครงสร้างที่น่าสนใจเพราะสามารถกักเก็บน้ําผึ้งปริมาณมากไว้ได้โดยไม่ร่วงหล่นลงมาหรือนํามาทําเป็นขี้ผึ้งได้แล้ว ยังมีสารที่ช่วยในเรื่องการลดการอักเสบของผิว และที่สําคัญยังสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียบางชนิดได้อีกด้วย นั่นคือสารฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) มีคุณสมบัติคือ สามารถต้านอาการแพ้และอาการอักเสบได้ ซึ่งฟลาโวนอยด์คือสารที่พบในโพรพอลิส (Propolis) ของรังผึ้ง จากงานวิจัยก็พบว่าสารโพรพอลิสสามารถช่วยต้านไม่ให้เชื้อ Covid-19 เข้าสู่เซลล์ร่างกายได้มีศักยภาพที่ไปขัดขวางการจับตัวของไวรัสกับ ACE2 บนเยื่อหุ้มเซลล์ ซึ่งเป็นโปรตีนที่ไวรัสใช้เป็นช่องทางเข้าสู่เซลล์ นอกจากนี้ สารในโพรพอลิสยังสามารถที่จะไปยับยั้งไม่ให้โปรตีน TMPRSS2 นําสิ่งแปลกปลอมหรือไวรัส เข้าไปภายในเซลล์ของร่างกาย โดยเฉพาะในสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ทุกคนต้องมีการสวมใส่ หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่สําคัญคือต้องใช้ทุกวันจนเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการใช้ชีวิตไปแล้ว ดังนั้นปัญหาที่ตามมาคือปัญหาขยะซึ่งเกิดจากหน้ากากอนามัยใช้แล้วทิ้ง ทางคณะผู้จัดทําจึงเห็นว่า ถ้าต้องการจะแก้ปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมาก็ควรที่จะแก้ไขปัญหา ในส่วนที่จะสามารถลดปัญหาอื่น ๆ ได้ด้วย เราจึงเลือกแก้ปัญหาที่หน้ากากอนามัย โดยทางเราจะทําหน้ากากอนามัยออกมาในรูปแบบที่สามารถป้องกันฆ่าเชื้อโรคได้และสามารถย่อยสลายได้ง่ายทั้งหมดนี้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของผู้ที่นําไปใช้งานและแก้ปัญหาขยะที่ตามมาในภายหลัง