การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รองแก้วจากขยะหลอดพลาสติกร่วมกับน้ำมันจากการทอดไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิตารีย์ ศรีมณีธรรมกุล, นภัทร์ อัสดงพงพนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง, ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทุกวันนี้ผู้คนมีการใช้หลอดดูดน้ำแล้วทิ้งกลายเป็นขยะ ทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตจำนวนมาก นักวิจัยได้ทำการคิดค้นวิธีการแก้ไข เช่น ใช้แบคทีเรียกำจัดหลอดพลาสติก การหลอมพลาสติกจากสารไม่มีขั้วต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นน้ำมันสารซึ่งที่ไม่มีขั้ว และเป็นสารที่มีการใช้แล้วทิ้ง นอกจากนี้ยังมีสารที่ใช้แล้วทิ้งอื่นๆ เช่น กากชา และกากกาแฟ ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะทำโครงงานเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รองแก้วจากขยะหลอดพลาสติกร่วมกับน้ำมันจากการทอดไก่ เพื่อลดปริมาณขยะที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้สิ่งหลือใช้เหล่านี้อีกด้วย โดยกำหนดอัตราส่วนของชนิดหลอด, ชนิดของหลอด, จำนวนครั้งน้ำมันที่ใช้ในการทอดไก่, กากชา และกากกาแฟ มีผลต่อความสามารถในการลดกลิ่นหืนของน้ำมัน และช่วงระยะเวลาที่ใส่สารทั้ง 2 ชนิด หลังจากนั้นลองทำการขึ้นรูป เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของที่รองแก้วที่ดีที่สุด ซึ่งสามารถวัดประสิทธิภาพได้ดดยการนำไปเข้าเครื่องอบความร้อน และการทดสอบการทนน้ำ