เครื่องทำความเย็นกักเก็บพลังงาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กานตพงศ์ สาระศาลิน, ณัฏฐวุฒิ ภักดีประเสริฐสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษฎารัตน์ เครื่องชนะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันอุปกรณ์ให้ความเย็น และเก็บรักษาความเย็นแบบพกพาไปในที่ต่างๆนั้นมีไม่มาก ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีอำนวยความสะดวกที่ผู้คนส่วนใหญ่นั้นให้ความสนใจ และต้องการหากจะออกเดินทางใกลหรือตั้งแคมป์ในที่ซึ่งไม่มีไฟฟ้าเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติ แต่เนื่องจากอุปกรณ์ให้ความเย็น เเละเก็บรักษาความเย็นในปัจจุบันมีข้อจำกัด เช่น หากต้องการทำความเย็นอาจต้องมีการเสียบเต้ารับ หรือต้องใช้ไฟบ้าน เเละหากพกพาได้ก็อาจใช้ได้เพียงเเค่ครั้งเดียวเนื่องจากพลังงานในเเบตเตอรี่หมด

คณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ให้ความเย็น กักเก็บพลังงานที่สามรถพกพาไปใช้นอกสถานที่ได้ โดยใช้พลังงานจากเเสงอาทิตย์