การเปรียบเทียบอุณหภูมิในการอบใบชาและการชงชาจากใบน้ำเต้าต้นที่ส่งผลต่อปริมาณฟลาโวนอยด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรณภัทร ยงวานิชากร, เกตน์สิรี ปะวะเสนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องดื่มของคนรักสุขภาพอย่าง ชา เป็นผลผลิตทางเกษตรกรรมจากยอดอ่อนของต้นชา ที่นำมาผ่านกรรมวิธีมากมาย และชายังรวมถึงเครื่องดื่มที่ทำจากพืชตากแห้ง หรือที่เรียกว่าชาสมุนไพร ซึ่งผลิตจากพืชสมุนไพรต่าง ๆ ทำให้ได้รับคุณประโยชน์ของพืชสมุนไพรนั้น เช่น สารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสารสำคัญที่ช่วยยับยั้งสาเหตุการเกิดโรคและความแก่ชรา โดยสารต้านอนุมูลอิสระที่พบมากในพืช คือ ฟลาโวนอยด์ซึ่ง มีคุณสมบัติเป็น สารต้านอนุมูลอิสระ มีบทบาทลดกระบวนการอักเสบ ช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ช่วยยับยั้งการสร้างเซลล์มะเร็ง จากการศึกษางานวิจัยพบว่าในใบของน้ำเต้าต้นมีสารพฤกษเคมี อย่าง ฟลาโวนอยด์ มากและเป็นพืชที่มีสรรพคุณทางยามาก นอกจากนี้ยังสามารถนำมารับประทานได้ คณะผู้จัดทำจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาเปรียบเทียบอุณหภูมิในการอบใบชาและการชงชาจากใบน้ำเต้าต้นที่ส่งผลต่อปริมาณฟลาโวนอยด์ โดยนำใบน้ำเต้าต้นที่ได้จากการอบแห้งในอุณหภูมิ 60 80 และ 100 องศาเซลเซียส มาปั่นด้วยเครื่องปั่นอเนกประสงค์ จากนั้นเมื่อได้เป็นผงละเอียดจึงทำการบรรจุลงในซองเยื่อกระดาษและทำการแช่ชาใบน้ำเต้าต้นลงในน้ำอุณหภูมิ 60 80 และ 100 องศาเซลเซียส นำสารละลายที่ได้ไปวัดปริมาณฟลาโวนอยด์ ด้วยวิธี Aluminium nitrate colorimetric method โดยทำทั้งหมด 3 ซ้ำการทดลอง นำข้อมูลที่วัดได้จากเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์มาวิเคราะห์เทียบกับกราฟมาตรฐานสาร flavonoid ด้วยโปรแกรม Excel และหาค่าเฉลี่ย โดยคาดว่าจะเพิ่มคุณค่าให้กับใบน้ำเต้าต้น โดยการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด พัฒนาคุณภาพการผลิตชาสมุนไพรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าโภชนาการสูงและสามารถเผยแพร่สู่กลุ่มผู้บริโภคเพื่อสุขภาพ