ผลของสารเคลือบผิวจากเปลือกส้มเขียวหวานและว่านหางจระเข้ต่อการเก็บรักษา กล้วยหอมทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันท์นภัส เหล็กดี, ณัฐนรี โสสิงห์, อัญญาวรรณ โพธิ์ดง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาภรณ์ ภูพวก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์