ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรเพื่อยับยั้งเชื้อราที่เจริญในอาหารนก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชยุตรา พลชา, ภูมิชนก ไชยสาลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภัค ประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารยับยั้งการเจริญของเชื้อราที่เกิดในอาหารนกจากการสกัด หยาบสมุนไพร ไทย 6 ชนิด ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร พริกไทย ขิง ตะไคร้ กะเพราะแดง และ พริกขี้หน