ศึกษาชนิดและรูปร่างของภาชนะที่ส่งผลต่อการเกิดเชื้อราในพริกไทยแห้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญญ์นนท์ รุ่งเชวง, รมย์นลิน รองเดช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย ชัยมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คนไทยส่วนใหญ่เป็นโรคมะเร็งตับติดอันดับต้นๆของโลก ส่วนหนึ่งมาจากเชื้อราที่อยู่ในเมล็ดพริกไทย จากการอ้างอิงงานวิจัยเชื้อราเหล่านี้ผลิตสารพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และเมื่อร่างกายได้รับสารพิษเหล่านี้เข้าไป จะทำให้เกิดการตายของเนื้อเยื่อ เกิดอาการติดเชื้อของไตนำไปสู่การเกิดเนื้องอกในต่อมไต และยังก่อให้เกิดมะเร็งในคนด้วย เช่นมะเร็งตับดังที่กล่าวมาในข้างต้น มีการพบสารพิษอะฟลาท็อกซินปริมาณสูงในพริกแห้ง พริกป่น พริกไทย รวมทั้งเครื่องเทศแทบทุกชนิดในอาหาร ผู้คนได้มีการนำเอาพริกไทยแห้งมาประกอบอาหารเนื่องจากมีกลิ่นหอมและมีสรรพคุณทางยาที่หลากหลาย เช่น ช่วยขับลม ขับเสมหะ ขับเหงื่อ เป็นต้น

เชื้อราในเมล็ดพริกไทยส่วนหนึ่งเกิดการการเก็บรักษาในลักษณะที่ผิดวิธี การปล่อยให้เมล็ดพริกไทยได้รับความชื้น เป็นต้น ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงศึกษารูปแบบการจัดเก็บพริกไทยที่ส่งผลต่อการเกิดเชื้อราเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาภาชนะในการจัดเก็บเมล็ดพริกไทยต่อไปในอนาคต