การใช้สารสกัดจากขมิ้นชันและเมล็ดมะรุม เพื่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อราแอสเปอร์จิลลัส ไนเจอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรพัศ สุภรัตน์, จิรบูรณ์ บุญภา, อนวัช พิเชฐโสภณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ถวิล วรรณวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะเขือเทศเป็นหนึ่งในพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมพืชของประเทศไทย ผู้คนนิยมปลูกและบริโภคกันอย่างแพร่หลาย สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายชนิด มีคุณค่าทางโภชนาการสูง แต่เนื่องจากมะเขือเทศเป็นพืชที่มีอายุการเก็บรักษาได้ไม่นาน เพราะเป็นผลไม้ประเภท Climacteric หรือผลไม้ที่บ่มให้สุกได้ ซึ่งมีผลทำให้มะเขือเทศสุกและเน่าเสียได้ง่าย อาจจะเป็นผลมาจากเชื้อราหรือแบคทีเรีย คณะผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าสารสกัดจากพืชที่มีแทนนินสูง สามารถพบได้ตามส่วนต่างๆ ของพืชที่มีรสฝาดและรสขม เช่น ใบ เปลือก แก่นไม้ ซึ่งสารสกัดแทนนินนั้นเป็นสาเหตุหลักในการช่วยยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียในผักผลไม้ และพบว่าไคโตซานก็ยังมีคุณสมบัติในการยับยั้งและชะลอการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดได้ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของแผ่นฟิล์ม ทำให้แผ่นฟิล์มสามารถขึ้นรูปได้

จากเหตุผลข้างต้นจึงเป็นมูลเหตุจูงใจให้คณะผู้จัดทำสนใจที่จะนำใบชะพลูและไคโตซานมาผลิตเป็นแผ่นฟิล์ม เพื่อยืดอายุและชะลอการสุกของมะเขือเทศ อีกทั้งใบชะพลูหาได้ง่ายและมีจำนวนมากในท้องถิ่นจึงเหมาะที่จะนำมาใช้ในโครงงานนี้