การเปรียบเทียบผลของปุ๋ยชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายเกลียวทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บัวบูชา คงสุวรรณ, สิริภา อักษรถึง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นภวรรณ มัณยานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สาหร่ายเกลียวทอง หรือ Spirulina platensis เป็นสาหร่ายสีเขียวเเกมน้ำเงินที่มีลักษณะเป็นเส้นสาย เเละมีคุณค่าทางอาหารสูง

จึงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆได้อย่างหลากหลาย

ทางผู้จัดทำจึงผลิตอาหารเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทองเเบบอัดเม็ด เพื่อความสะดวกในการเพาะเลี้ยงมากขึ้น โดยใช้อาหารสูตรดัดแปลงทั้งหมด 3 เเบบที่มีส่วนผสมเเตกต่างกัน คือ เเหนเเดง ซังข้าวโพด เเละปลา ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ในท้องถิ่น จากนั้นจึงทำการหมัก เเละนำมาอัดเม็ด ทดสอบประสิทธิภาพด้วยการนำมาเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทองเป็นเวลา 1 เดือน จากนั้นเปรียบเทียบค่าไฟโคไซยานินและคลอโรฟิลล์ในสาหร่ายที่ใช้อาหารเเต่ละสูตร เเละเทียบกับสาหร่ายที่เลี้ยงโดยอาหารสูตร Zarrouk ปกติ