อุปกรณ์ช่วยกายภาพบำบัดส่วนมือและแขนเพื่อกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อุมารินทร์ อนุชาญ, ปูชิตา จังหวัดมุนี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยวัฒน์ เลิศวิริยะนันทกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการอัมพฤกษ์อัมพาต จะมีลักษณะอาการแขนขาอ่อนแรง ไม่สามารถขยับแขนและขาเองได้ เนื่องจากภาวะสมองขาดเลือดไปเลี้ยง ทำให้สมองสูญเสียความสามารถในการทำหน้าที่ อาจเป็นซีกเดียวหรือทั้งสองซีกก็ได้ แต่สามารถฟื้นฟูร่างกายได้ด้วยวิธีการกายภาพบำบัด จึงเป็นที่มาของการทำเครื่องมือช่วยกายภาพบำบัดส่วนมือและแขน ซึ่งอุปกรณ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยกายภาพบำบัดฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อ และป้องกันไม่ให้เกิดอาการข้อติด โดยมีระบบกลไกการทำงานบังคับการเคลื่อนไหวของแขนส่วนล่างด้วยการงอแขนขึ้น พร้อมกับการบังคับนิ้วให้ขยับกำและแบ