ครีมบลัชจากเปลือกแก้วมังกร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัญญา สุขชื่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรี ช้อนแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ครีมบลัช คือเครื่องสำอางสำหรับใช้บริเวณแก้ม จะมีความติดทนกว่าบลัชออนแบบฝุ่นไม่ต้องเติมระหว่างวันบ่อยและเน้นผลิตเฉดสีโทนส้ม ชมพู แดง เพื่อให้ผิวหน้าดูสุขภาพดี มีเลือดฝาด ดูมีชีวิตชีวามากขึ้น ทั้งยังช่วยปรับโครงหน้าให้เรียวลง คมชัด แถมขับผิวให้เปล่งปลั่ง สดใส และหน้าอ่อนกว่าวัยยิ่งกว่าเดิมอีกด้วย จากคุณสมบัติของครีมบลัชข้างต้น ผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะทำครีมบลัชจากวัสดุธรรมชาติ จึงได้จัดทำครีมบลัชจากเปลือกแก้วมังกร เพื่อนำเปลือกที่ไม่ไดใช้นำมาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ และเป็นการลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน