ถ่านเศษอาหารไล่ยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญศิริ วิจารี, อารีรัตน์​ ทองแพง, กัญญาณัฐ คล้ายสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อมร จิตรวิโรจน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันโลกของเราถูกทดแทนด้วยพื้นที่จากขยะไม่ว่าจะเป็นขยะจากพลาสติกหรือขยะมูลฝอยโดยอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานข่าวอิศราในชุดข้อมูลปี2564​ พบว่าปริมาณ​ขยะมูลฝอยมีมากถึง69,103ตันต่อวันและ12.51ตันต่อปี

กลุ่มของข้าพเจ้าจึงนำขยะมูลฝอยประเภทเศษอาหารมาจัดทำโครงงานถ่านจากเศษอาหารไล่ยุงเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนและนำมาเป็นเชื้อเพลิงที่ทีคุณสมบัติสามารถไล่ยุงได้เมื่อเรานำมาก่อไฟในในการประกอบอาหารเช่นปิ้งย่างหรือแม้แต่กระทั่งการไปเดินป่าตั้งแคมป์​ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมักมียุงเป็นจำนวนมากถ้าหากใช้ถ่านที่ทำจากเศษอาหารไล่ยุงได้ก็จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อยากันยุงไปในตัว

โดยกลุ่มของข้าพเจ้าจะนำเศษอาหารที่เป็นตัวชนวนหลักในการทำถ่านโดยแยกประเภทมาตากให้แห้งสนิทเช่นประเภทแป้งจะใช้เวลาประมาณ4​-5วัน เนื้อสัตว์จะใช้เวลา5-10และพืชผักจะใช้เวลา10-15วันแล้วจึงนำมาบดให้ละเอียด กลุ่มของข้าพเจ้าจะนำเศษไม้มาเป็นตัวเพิ่มค่าความร้อนให้แก่ถ่านรวมถึงการติดไฟที่ดีและใช้แป้งมันสำปะหลัง​ในการประสานตัวถ่านให้เป็นรูปทรงตามที่เราต้องการ​ ในส่วนกลิ่นเราจะสกัดกลิ่นจากตะไคร้​ ผิวมะกรูด​ สาระแหน่ มาผสมในขั้นตอนกวนถ่านกับน้ำแป้งเพื่อเพิ่มกลิ่นที่สามารถไล่ยุงได้