ซอฟแวร์การพัฒนาตารางธาตุด้วย coding โดยการทายตารางธาตุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรวิชญ์ อธินาถรัตนพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉวีวรรณ อรุณถาวร, ทวีพร ผดุงสงฆ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีที่เราใช้กันในปัจจุบัน ล้วนถูกสร้างมาจากการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ หากนึกถึงสิ่งใกล้ตัว ที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ หรือว่าวิดีโอเกมโปรดของเด็ก ๆทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วน ที่สร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์ ด้วยการ coding ทั้งสิ้น โดย coding คือการป้อนคำสั่งด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ โดยปกติแล้วคอมพิวเตอร์ไม่ได้ฉลาดและเข้าใจภาษาเดียวกับมนุษย์ ดังนั้นการป้อนคำสั่ง จึงต้องใช้ภาษาที่มีความเฉพาะเจาะจง สำหรับคอมพิวเตอร์ หรือที่เราเรียกว่า “ภาษาคอมพิวเตอร์” ด้วยการจำของระบบคอมพิวเตอร์ ทางคณะผู้จัดทำจะนำมาจำตารางธาตุทั้ง 118 ตัว เนื่องจากในปัจจุบันการจำตารางธาตุทั้ง 118 ตัวนั้นเป็นเรื่องที่ยากจะจำได้หมดมนุษย์เลยคิดต้นสูตรต่าง ๆ ในการจำตารางธาตุ ทำให้เกิดเป็นหลาย ๆสูตรขึ้นมา โดยทางคณะผู้จัดทำจะนำวิธีของการเขียน coding โดยใช้เลขอะตอมมาจำตารางธาตุ เนื่องจากสมองของคอมพิวเตอร์นั้นไม่มีการหลงลืมเหมือนมนุษย์ โดยเริ่มจากการร่างโครงสร้างพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ flowchart และนำ flowchart ที่ร่างมาเขียนเป็นลำดับขั้นตอน (Algorithm) และนำข้อมูลเข้าสู่ software โดยใช้ภาษา python หลังจากนั้นเราจะสร้าง AI เพื่อรับข้อมูล

โดยมีขั้นตอนดังนี้ เข้าไปที่เว็บไซต์ Teachable Machine และเข้าไปที่ Image Learning ทางเว็บไซต์จะให้ผู้ใช้สามารถกำหนดคลาสและระบบ Train AI และเมื่อ Train AI เสร็จสิ้นให้ผู้ใช้ทำการ export model ของ AI พร้อมกับ Code สำหรับรันเพื่อเพิ่มฟังค์ชั่นของ AI เข้ามาใช้งาน