แผงขายแตงโมระบบระบายความร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บัณฑิตา เเสนสามารถ, วรัทยา แก่นงาม, จิดาภา คึมยะราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรนุช ชื่นตา, สิทธิชัย ยางธิสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปลาปากวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์สร้างแผงแตงโมระบายความร้อนลดการเกิดอาการไส้ซ้ำ โดยใช้หลักการนำความเย็นและชื้นไหลผ่านลูกแตงโมจากด้านล่างแผงขึ้นสู่ด้านบน ทำให้ลดความร้อนและลดการเกิดอาการไส้ซ้ำของแตงโมได้ ซึ่งระบบเย็นและชื้น ทำมาจากถังน้ำแข็งโดยนำฝาถังมาเจาะรูจำนวน 2 รู โดยรูแรกเป็นรูนำความดันอากาศเข้า ส่วนอีกรูจะนำเอากาศเย็นและชื้นออกไปจากถังไปยังแผงแตงโม

จากการทดสอบประสิทธิภาพพบว่าลมที่ปล่อยออกจากแผงวางแตงโมจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าภายนอกเฉลี่ย 5 องศาเซลเซียส และมีความชื้นสัมพัทธ์ภายในแผงแตงโมต่างจากภายนอก 4% และการเกิดอาการไส้ซ้ำลงได้