สัญญาณไฟจราจรลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบริเวณสามแยกโดยใช้เซนเซอร์อัลตราโซนิก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นาฏรดา วันดาว, ชนิตรา ชลธาร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณกร โชคประเสริฐ, ชนะภัย ชลธาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนแล้ว บริเวณที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากเป็นอันดับต้นๆ คือบริเวณทางแยกต่าง ๆ ที่อาจมีมุมอับสายตาหรือมองเห็นทางอีกฝั่งได้ยาก อย่างไรก็ตามในปัจจุบันถนนบริเวณทางแยกนั้นมักจะมีการติดกระจกโค้งจราจร เนื่องจากคุณสมบัติของกระจกที่ช่วยทำให้ผู้ขับมีวิศัยทัศน์ที่มากขึ้น ซึ่งหากไม่มีกระจกโค้งจราจร ก็จะทำให้การมองถนนอีกฝั่งนั้นเป็นเรื่องยาก และสามารถนำมาสู่อุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้ เช่น เมื่อมีรถขับมาจากอีกฝั่งแล้วมองไม่เห็น ก็จะเกิดอุบัติเหตุรถชนกันได้ บางครั้งกระจกโค้งก็มีการแตกพัง มีฝุ่นเกาะ หรือปัญหาอื่น ๆ คณะผู้จัดทำโครงงานจึงจัดทำ สัญญาณไฟจราจรให้ติดอยู่กับกระจกโค้งจราจร โดยมีเซนเซอร์อัลตราโซนิกคอยตรวจจับว่ามีรถขับมาหรือไม่ พร้อมแสดงผลผ่านไฟ LED และเมื่อรถขับผ่านไปแล้วไฟก็จะดับลง ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเลี้ยว และลดโอกาสความผิดพลาดของผู้สัญจรที่จะต้องใช้ตามองกระจกโค้งจราจรเพียงอย่างเดียว ซึ่งในบางครั้งอาจมองเห็นได้ไม่ชัดเจนอย่างที่กล่าวไปข้างต้น